Kommende kurs

Kursinformasjon

ADAP8163_5x4.jpg
Del 1

4 timer

Trafikkopplæringen, trafikk og førerollen.

Del 2

3 timer

Mennesket i trafikken og samhandling.

Del 3

3 timer

Trafikkopplæring, øvelseskjøring og kjøreerfaring.

Del 4

4 timer

Plikter ved trafikkuhell og førstehjelp.

Del 5

3 timer

Trafikant i mørket (mørkekjøring).

Holdes kun i perioden 1/11- 15/3.