top of page
Dribe logo, link to front page

Kommende kurs

Kursinformasjon

ADAP8163_5x4.jpg
Del 1

4 timer

Trafikkopplæringen, trafikk og førerollen.

Del 2

3 timer

Mennesket i trafikken og samhandling.

Del 3

3 timer

Trafikkopplæring, øvelseskjøring og kjøreerfaring.

Del 4

4 timer

Plikter ved trafikkuhell og førstehjelp.

Del 5

3 timer

Trafikant i mørket (mørkekjøring).

Holdes kun i perioden 1/11- 15/3.

ADAP8314_16x9.jpg

Mål for trinnet

  • Såpass god forståelse for trafikkopplæring og bilkjøring at man kan begynne å øvelseskjøre.

  • Ha den kompetansen som er nødvendig for å ha godt utbytte av videre opplæring.

ADAP8517.jpg

Innhold

  • Trafikkopplæringen

  • Trafikk og førerrollen

  • Mennesket i trafikken og samhandling

  • Trafikkopplæring, øvelseskjøring og kjøreerfaring

  • Plikter ved trafikkuhell og førstehjelp

  • Tiltak ved trafikkulykke

  • Trafikant i mørket

Det er viktig at du søker om førerkort når du setter i gang opplæringen. Dette gjøres elektronisk ved innlogging på Din side på www.vegvesen.no med bankID, MinID eller lignende.

Husk å alltid ha med gyldig legitimasjon og bevis for gjennomført Trafikalt grunnkurs til timer ute i skolebil. Bevis blir tilsendt per post etter gjennomført kurs, men finnes også elektronisk ved innlogging på Din side på www.vegvesen.no. Dersom du har førerkort for moped fra før, holder det å ha med dette.

bottom of page