top of page
Dribe logo, link to front page

Tech Startup - Bli en investor 2022Forfatter av tekst Lise Sværi hos Ymir

Ymir hos LinkedIn


Det er praktisk talt umulig for en som skal ta førerkort i Norge å forstå hvordan man velger beste skole, hva som kreves av deg som student og ikke minst, hvor mye det koster.


Dette ble Christian, CEO i Dribe smertelig klar over da han selv skulle ta lappen for noen år siden. Han fikk et team med seg for å prøve å finne ut av hva det virkelige problemet var. Sammen med teamet har han nå brukt utallige timer med trafikkskoler rundt omkring i hele landet, kvalitative intervjuer som har resultert i 40 varme leads som mener at administrasjonen og det byråkratiske ved å drive en trafikkskole er problemet.


Det er med andre ord, ikke et eneste fungerende system som gjør at trafikkskolene kan drives effektivt og tilby et godt og sømløst produkt til elevene som ønsker å ta førerkort.Estimert (norsk) markedsverdi er 70M NOK/årlig. Dette markedet ønsker vi nå å ta tak i sammen. I dag bruker en trafikkskole i gjennomsnitt 2 timer hver dag på administrative oppgaver. Veldig ofte må man ansatte en egen ressurs til å gjøre dette. Vi ønsker å automatisere denne prosessen, gjøre det enklere, rimeligere og morsommere å tilby kjøretimer, opplæring og til slutt førerkort til studentene.


Research og feedback fra over 100 trafikkskoler bekrefter at her er det et marked og betalingsvillige kunder.Ymir skal fra august hjelpe teamet med produktutvikling av første MVP. Vi har identifisert at det er trafikkskolenes administrative prosess vi må ta tak i først, men på sikt ønsker vi at produktet også henvender seg mot elevene slik at det blir enklere å velge trafikkskolen tilpasset deg. Dette kan også resultere i nye inntektsstrømmer på sikt.Fra Ymir sin side har vi aldri møtt grundere som har gjort tilsvarende forarbeid og research før noe er bygget. Vi tror at Christian (CEO), Ruben (CSO) og teamet har det som skal til for å selge produktet og sikre kapital frem til Q3 2023. Dribe er nå på utkikk etter spennende investorer å ha med på laget. De har allerede kommitert 400.000 NOK og ønsker totalt å hente 4,4 Mill NOK nå som skal dekke utgifter frem til Q3 2023