Priser

Sist oppdatert 12.04.2021

Alle priser oppgitt under er for personbil klasse B.

Kjøretime

Kjøretime 45 minutter

Dobbel kjøretime 90 minutter

550 kr

1100 kr

Obligatoriske kurs

Trafikalt grunnkurs med førstehjelpskurs og mørkekjøring

Trafikalt grunnkurs med førstehjelpskurs

Trafikalt grunnkurs uten førstehjelpskurs og mørkekjøring

Mørkekjøring

Førstehjelpskurs

Trinnvurdering trinn 2

Trinnvurdering trinn 3

Sikkerhetskurs på bane (ikke inkl. baneleie NAF)

Sikkerhetskurs på vei

Leie av bil til førerprøve inkl. oppvarmingstime

3100 kr

1600 kr

1250 kr

1600 kr

700 kr

600 kr

600 kr

4200 kr

6700 kr

2250 kr

Pakker

5 kjøretimer á 45 minutter

10 kjøretimer á 45 minutter

15 kjøretimer á 45 minutter

Alle obligatoriske kurs trinn 2, 3 og 4

Full pakke

Alle obligatoriske kurs trinn 2, 3 og 4 og 15 kjøretimer á 45 minutter

2700 kr

5300 kr

7800 kr

14 150 kr

22 400 kr

Tilleggsgebyrer til NAF og Statens Vegvesen

NAF baneleie sikkerhetskurs på bane

Statens Vegvesen teoriprøve (betalt ved oppmøte / på nett)

Statens Vegvesen førerprøve (betalt ved oppmøte / på nett)

Statens Vegvesen utstedelse av førerkort (betalt ved oppmøte / på nett)

Statens Vegvesen bilde til førerkort

1300 kr

680 / 650 kr

1180 / 1140 kr

320 / 150 kr

80 kr

Gebyrer ved manglende oppmøte eller for sen avbestilling

Hvis du må avbestille en avtalt time må det gjøres senest 24 timer før timen skal starte om du skal slippe å betale for den. Om du avbestiller for sent eller ikke møter opp må du betale gebyr.

Ikke møtt på vanlig kjøretime eller trinnvurdering

Ikke møtt på dobbel kjøretime

Ikke møtt på sikkerhetskurs på vei teoridel

Ikke møtt på sikkerhetskurs på vei praktisk del

Ikke møtt på sikkerhetskurs på bane

Ikke møtt på oppvarmingstime til førerprøve

550 kr

1100 kr

550 kr

1800 kr

1300 kr

1250 kr