Faglig leders plikter samlet på en plass

Å holde styr på lærer, dokumentasjon og utarbeide læringsplaner trenger ikke å være vanskelig.